Bà Ria Vũng Tàu HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
Giao hữu câu lạc bộ 4
Fr 16:07
Giao hữu câu lạc bộ 4
Fr 15:45
Giao hữu câu lạc bộ 4
Fr 15:31
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Bà Ria Vũng Tàu Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Bà Ria Vũng Tàu Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Bà Ria Vũng Tàu Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Bà Ria Vũng Tàu ≫ Giao hữu câu lạc bộ 4
2023
Bà Ria Vũng Tàu
Position 1
Fr 6/1
1
4
Ho Chi Minh City
Position 2
  Bà Ria Vũng Tàu
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Trung Hiếu Tống Hồ
Trung Hiếu Tống Hồ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
#25
Anh Tuấn Nguyễn
Anh Tuấn Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
#30
Trần Văn Chiến
Trần Văn Chiến
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
#01
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Thành Đạt Đỗ
Thành Đạt Đỗ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
174 cm
72 kg
#27
Văn Thái Nguyễn
Văn Thái Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
170 cm
65 kg
#04
Hoàng Phúc Trần
Hoàng Phúc Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
179 cm
72 kg
#02
Thế Dũng Nguyễn
Thế Dũng Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
#18
Văn Huy Võ
Văn Huy Võ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
171 cm
70 kg
#37
Võ Ngọc Đức
Võ Ngọc Đức
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
171 cm
68 kg
#19
Văn Quang Trịnh
Văn Quang Trịnh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
174 cm
69 kg
#05
Ngô Viết Phú
Ngô Viết Phú
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#45
Trung Phong Phù
Trung Phong Phù
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
169 cm
67 kg
#16
Ngọc Hùng Nguyễn
Ngọc Hùng Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
168 cm
67 kg
#15
Phương Thịnh Tô
Phương Thịnh Tô
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
#08
Tuấn Em Nguyễn
Tuấn Em Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
171 cm
60 kg
#10
Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
#14
Lê Hoàng Thống
Lê Hoàng Thống
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
#79
Huy Tín Lê Quyền
Huy Tín Lê Quyền
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
168 cm
67 kg
#28
Văn Giang Nguyễn
Văn Giang Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
#21
T. Phạm
T. Phạm
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
172 cm
62 kg
#17
Nguyễn Văn Thạnh
Nguyễn Văn Thạnh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
172 cm
61 kg
#12
Trần Hoàng Hưng
Trần Hoàng Hưng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
175 cm
66 kg
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#11
Duy Khánh Nguyễn
Duy Khánh Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
#09
Tấn Thành Đỗ
Tấn Thành Đỗ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
169 cm
65 kg
#07
Quỳnh Anh Phan Công
Quỳnh Anh Phan Công
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
174 cm
68 kg
#22
Nguyễn Văn Tám
Nguyễn Văn Tám
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  Bà Ria Vũng Tàu
Danh hiệu
V-League 2
2020
Runner-up