Can Tho HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
» Việt Nam » V-League 2 » Can Tho » HESGOAL
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Can Tho Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Can Tho Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Can Tho Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Hiện tại không có thông tin có sẵn.
  Can Tho
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#27
Văn Sơn Võ
Văn Sơn Võ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
178 cm
75 kg
#25
Hữu Hậu Bùi
Hữu Hậu Bùi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
177 cm
75 kg
#38
Đặng Ngọc Tuấn
Đặng Ngọc Tuấn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
182 cm
79 kg
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#05
Thanh Khánh Lê
Thanh Khánh Lê
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
182 cm
76 kg
#66
Hoàng Duy Nguyễn
Hoàng Duy Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
180 cm
76 kg
#22
Tuấn Đạt Nguyễn
Tuấn Đạt Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
180 cm
76 kg
#94
Hồ Trường Khang
Hồ Trường Khang
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
167 cm
73 kg
#32
Bá Hoàng Phan
Bá Hoàng Phan
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
170 cm
60 kg
#26
Đắc Lê
Đắc Lê
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
166 cm
66 kg
#23
Nguyen Ly Nam Cung
Nguyen Ly Nam Cung
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
176 cm
69 kg
#06
Văn Nguyễn
Văn Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
175 cm
70 kg
#04
Hoàng Mỹ Bùi
Hoàng Mỹ Bùi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
172 cm
68 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#12
Phạm Trọng Hóa
Phạm Trọng Hóa
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
#28
Vũ Quang Nam
Vũ Quang Nam
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
#29
Quốc Thiện Trần
Quốc Thiện Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
175 cm
70 kg
#16
Đình Nhân Trương
Đình Nhân Trương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
167 cm
66 kg
#17
Hoàng Thanh Tùng
Hoàng Thanh Tùng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
167 cm
60 kg
#97
Vũ Nguyễn
Vũ Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
166 cm
63 kg
#80
Trọng Nguyễn
Trọng Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
172 cm
68 kg
#70
Đặng Hữu Phước
Đặng Hữu Phước
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
177 cm
70 kg
#68
Quang Minh Dang
Quang Minh Dang
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
#11
Nguyễn Thiện Chí
Nguyễn Thiện Chí
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
170 cm
63 kg
#07
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
#03
Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#18
Hồng Hân Bạch
Hồng Hân Bạch
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
177 cm
71 kg
#20
Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Việt Thắng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
#92
Văn An Dương
Văn An Dương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
170 cm
76 kg
#09
Khắc Nguyễn
Khắc Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
173 cm
70 kg
#08
Trần Thanh Long
Trần Thanh Long
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
172 cm
65 kg