Công An Nhân Dân HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
V-League
Fr 19:15
Giao hữu câu lạc bộ 4
Sa 20:10
Giao hữu câu lạc bộ 4
Sa 19:57
Giao hữu câu lạc bộ 4
Sa 19:50
Giao hữu câu lạc bộ 4
Sa 19:35
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Công An Nhân Dân Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Công An Nhân Dân Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Công An Nhân Dân Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Công An Nhân Dân
Position 3
Fr
19:15
Binh Dinh
Position 1
  Công An Nhân Dân ≫ Giao hữu câu lạc bộ 4
2023
Công An Nhân Dân
Position 2
Mo 16/1
1
1
Viettel
Position 1
Ha Noi
Position 2
Sa 14/1
0
4
Công An Nhân Dân
Position 1
  Công An Nhân Dân
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#01
Filip Nguyen
Filip Nguyen
Cộng hòa Séc
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
190 cm
85 kg
#24
Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
181 cm
75 kg
#82
Trung Phong Hoàng
Trung Phong Hoàng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
179 cm
74 kg
#33
Đỗ Sỹ Huy
Đỗ Sỹ Huy
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#04
Hồ Tấn Tài
Hồ Tấn Tài
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
#19
Trịnh Đức Lợi
Trịnh Đức Lợi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
179 cm
74 kg
#88
Lê Văn Đô
Lê Văn Đô
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
171 cm
65 kg
#07
Sầm Ngọc Đức
Sầm Ngọc Đức
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
170 cm
64 kg
#32
Vũ Hữu Quý
Vũ Hữu Quý
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
175 cm
69 kg
#03
Huỳnh Tấn Sinh
Huỳnh Tấn Sinh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
175 cm
74 kg
#05
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
185 cm
70 kg
#98
Tuấn Dương Giáp
Tuấn Dương Giáp
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
174 cm
69 kg
#30
Hữu Thực Nguyễn
Hữu Thực Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
181 cm
74 kg
#25
Quang Thịnh Trần
Quang Thịnh Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#43
Todor Petrović
Todor Petrović
Bosnia and Herzegovina
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
190 cm
80 kg
#17
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
175 cm
67 kg
#21
Văn Luân Phạm
Văn Luân Phạm
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
171 cm
63 kg
#38
V. Phạm
V. Phạm
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
174 cm
65 kg
#06
Huỳnh Tấn Tài
Huỳnh Tấn Tài
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
157 cm
64 kg
#28
Tô Văn Vũ
Tô Văn Vũ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
#16
Bùi Tiến Dụng
Bùi Tiến Dụng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
173 cm
69 kg
#29
Nguyễn Trọng Long
Nguyễn Trọng Long
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
169 cm
69 kg
#20
Phan Văn Đức
Phan Văn Đức
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
170 cm
58 kg
#27
Bảo Trung La Nguyễn
Bảo Trung La Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
173 cm
68 kg
#15
Xuân Thịnh Bùi
Xuân Thịnh Bùi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
170 cm
63 kg
#12
Văn Toản Hoàng
Văn Toản Hoàng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
#23
Nguyễn Như Tuấn
Nguyễn Như Tuấn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
170 cm
61 kg
#26
Văn Phương Hà
Văn Phương Hà
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
170 cm
68 kg
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#35
Jhon Cley
Jhon Cley
Brazil
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
183 cm
89 kg
#09
Juvhel Tsoumou
Juvhel Tsoumou
Kongo
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
191 cm
88 kg
#22
Trần Văn Trung
Trần Văn Trung
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
167 cm
62 kg
#08
Nguyễn Xuân Nam
Nguyễn Xuân Nam
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
178 cm
72 kg