Công An Nhân Dân HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Công An Nhân Dân Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Công An Nhân Dân Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Công An Nhân Dân Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Công An Nhân Dân
Position 1
Su 27/8
1
1
FLC Thanh Hoa
Position 4
Viettel
Position 3
Sa 12/8
0
3
Công An Nhân Dân
Position 1
Công An Nhân Dân
Position 2
Su 6/8
2
1
Ha Noi
Position 1
Nam Dinh
Position 5
We 2/8
1
2
Công An Nhân Dân
Position 4
Công An Nhân Dân
Position 3
Sa 29/7
0
2
Hai Phong
Position 7
Binh Dinh
Position 8
Sa 22/7
0
1
Công An Nhân Dân
Position 1
Công An Nhân Dân
Position 1
Su 16/7
1
1
Hong Linh Ha Tinh
Position 8
Da Nang
Position 14
Su 2/7
1
0
Công An Nhân Dân
Position 1
Công An Nhân Dân
Position 2
Sa 24/6
4
2
Hong Linh Ha Tinh
Position 4
FLC Thanh Hoa
Position 1
Mo 5/6
1
4
Công An Nhân Dân
Position 3
Công An Nhân Dân
Position 2
Tu 30/5
0
0
Sanna Khanh Hoa
Position 10
Công An Nhân Dân
Position 3
Fr 26/5
2
1
Song Lam Nghe An
Position 10
Ho Chi Minh City
Position 13
Su 21/5
3
5
Công An Nhân Dân
Position 5
Công An Nhân Dân
Position 6
Su 16/4
4
0
Nam Dinh
Position 3
Binh Duong
Position 12
We 12/4
1
2
Công An Nhân Dân
Position 10
Công An Nhân Dân
Position 11
Sa 8/4
1
1
Hai Phong
Position 7
Hoang Anh Gia Lai
Position 11
Su 19/2
1
1
Công An Nhân Dân
Position 10
Công An Nhân Dân
Position 6
Tu 14/2
1
2
Viettel
Position 10
Ha Noi
Position 9
Thứ tự 9/2
2
0
Công An Nhân Dân
Position 4
Công An Nhân Dân
Position 3
Fr 3/2
5
0
Binh Dinh
Position 1
Công An Nhân Dân
Position 1
Fr 7/7
3
4
Nam Dinh
Position 2
Sanna Khanh Hoa
Position 2
Su 2/4
1
3
Công An Nhân Dân
Position 1
  Công An Nhân Dân ≫ Giao hữu câu lạc bộ 4
2023
Công An Nhân Dân
Position 2
Mo 16/1
1
1
Viettel
Position 1
Ha Noi
Position 2
Sa 14/1
0
4
Công An Nhân Dân
Position 1
  Công An Nhân Dân
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#01
08
720'
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
#24
03
270'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#33
02
180'
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#04
19
1353'
1
0
5
0
3
4
0
0
0
0
#05
18
1556'
0
0
4
0
1
2
0
0
0
0
#88
16
625'
3
0
0
0
10
4
0
0
0
0
#07
15
717'
0
0
1
0
7
8
0
0
0
0
#03
15
1102'
0
0
3
0
3
1
0
0
0
0
#98
11
595'
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
#30
01
29'
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
#32
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#55
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#16
19
1553'
0
0
4
0
1
2
0
0
0
0
#17
18
1378'
3
0
3
0
3
9
0
0
0
0
#12
15
763'
1
0
1
0
7
6
0
0
0
0
#38
12
62'
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
#29
12
883'
1
0
2
0
2
5
0
0
0
0
#70
08
566'
4
0
2
0
2
3
0
0
0
0
#19
08
597'
1
0
0
0
1
3
0
0
0
0
#21
07
591'
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
#26
05
124'
1
0
0
0
4
1
0
0
0
0
#20
04
194'
0
0
1
0
2
2
0
0
0
0
#27
01
14'
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
#15
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#23
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#68
20
1650'
6
0
1
0
1
9
0
0
0
0
#35
20
1706'
11
0
0
0
0
10
0
0
0
0
#08
16
529'
1
0
2
0
10
5
0
0
0
0
#22
12
527'
2
0
0
0
6
6
0
0
0
0