FLC Thanh Hoa HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
V-League
Fr 17:00
» Việt Nam » V-League » FLC Thanh Hoa » HESGOAL
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

FLC Thanh Hoa Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

FLC Thanh Hoa Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

FLC Thanh Hoa Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Sanna Khanh Hoa
Position 12
Fr
17:00
FLC Thanh Hoa
Position 5
  FLC Thanh Hoa
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#01
Lương Bá Sơn
Lương Bá Sơn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
178 cm
75 kg
#25
Nguyễn Thanh Diệp
Nguyễn Thanh Diệp
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
#67
Trịnh Xuân Hoàng
Trịnh Xuân Hoàng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
183 cm
75 kg
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#28
Hoàng Thái Bình
Hoàng Thái Bình
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
172 cm
63 kg
#22
Trần Văn Hòa
Trần Văn Hòa
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
169 cm
66 kg
#18
Nguyễn Nam Anh
Nguyễn Nam Anh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
180 cm
77 kg
#06
Nguyễn Sỹ Nam
Nguyễn Sỹ Nam
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
170 cm
64 kg
#95
Gustavo
Gustavo
Brazil
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
193 cm
87 kg
#21
Đình Nguyễn
Đình Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
178 cm
65 kg
#15
Trịnh Văn Lợi
Trịnh Văn Lợi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
176 cm
69 kg
#05
Nguyễn Minh Tùng
Nguyễn Minh Tùng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
184 cm
76 kg
#16
Đinh Tiến Thành
Đinh Tiến Thành
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#27
A Mít
A Mít
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
168 cm
60 kg
#29
Ngọc Hà Đoàn
Ngọc Hà Đoàn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
18
181 cm
70 kg
#19
Lê Quốc Phương
Lê Quốc Phương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
166 cm
62 kg
#34
Doãn Ngọc Tân
Doãn Ngọc Tân
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
169 cm
55 kg
#32
Lê Ngọc Nam
Lê Ngọc Nam
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
167 cm
68 kg
#20
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Hùng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
#12
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
19
171 cm
61 kg
#11
Lê Phạm Thành Long
Lê Phạm Thành Long
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
165 cm
0
#09
Lê Xuân Hùng
Lê Xuân Hùng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
168 cm
0
#07
Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
170 cm
60 kg
#03
Vũ Xuân Cường
Vũ Xuân Cường
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
170 cm
64 kg
#04
Đàm Tiến Dũng
Đàm Tiến Dũng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
174 cm
72 kg
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#37
Bruno Catanhede
Bruno Catanhede
Brazil
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
186 cm
74 kg
#77
Conrado
Conrado
Brazil
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
178 cm
70 kg
#17
Lâm Ti Phông
Lâm Ti Phông
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
166 cm
57 kg
#91
Lê Thanh Bình
Lê Thanh Bình
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
172 cm
68 kg
#10
Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
176 cm
68 kg
#02
Hoàng Đình Tùng
Hoàng Đình Tùng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
34
167 cm
63 kg
  FLC Thanh Hoa
Danh hiệu
Vietnamese Cup
2018
Runner-up
V-League
2018
Runner-up
2017
Runner-up