Ho Chi Minh City HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
V-League
Fr 17:00
Giao hữu câu lạc bộ 4
Fr 16:07
Giao hữu câu lạc bộ 4
Fr 15:45
Giao hữu câu lạc bộ 4
Fr 15:31
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Ho Chi Minh City Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Ho Chi Minh City Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Ho Chi Minh City Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

hesgoallivestream

Nam Dinh
Position 11
Fr
17:00
Ho Chi Minh City
Position 9
  Ho Chi Minh City ≫ Giao hữu câu lạc bộ 4
2023
Bà Ria Vũng Tàu
Position 1
Fr 6/1
1
4
Ho Chi Minh City
Position 2
  Ho Chi Minh City
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#38
Đặng Ngọc Tuấn
Đặng Ngọc Tuấn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
182 cm
79 kg
#25
Phạm Hữu Nghĩa
Phạm Hữu Nghĩa
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
180 cm
76 kg
#01
Nguyễn Thanh Thắng
Nguyễn Thanh Thắng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#27
Việt Hoàng Võ Hữu
Việt Hoàng Võ Hữu
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
174 cm
73 kg
#99
J. Campbell
J. Campbell
Hoa Kỳ
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
#15
Uông Ngọc Tiến
Uông Ngọc Tiến
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
165 cm
62 kg
#28
Hoàng Phúc Trần
Hoàng Phúc Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
179 cm
72 kg
#22
Văn Trung Dương
Văn Trung Dương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
173 cm
68 kg
#26
Thân Thành Tín
Thân Thành Tín
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
175 cm
60 kg
#21
Đào Quốc Gia
Đào Quốc Gia
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
176 cm
0
#04
Nguyễn Tăng Tiến
Nguyễn Tăng Tiến
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
#02
Ngô Tùng Quốc
Ngô Tùng Quốc
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
170 cm
62 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#32
Minh Nhất Lê Vương
Minh Nhất Lê Vương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
173 cm
64 kg
#07
Nguyễn Vũ Tín
Nguyễn Vũ Tín
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
175 cm
70 kg
#20
Thanh Khôi Nguyễn
Thanh Khôi Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#23
Vĩnh Nguyên Hoàng
Vĩnh Nguyên Hoàng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
169 cm
61 kg
#05
Lê Cao Hoài An
Lê Cao Hoài An
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
177 cm
70 kg
#97
Vincent Guyenne
Vincent Guyenne
Nước pháp
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
#17
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
#11
Lâm Thuận
Lâm Thuận
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
#18
Văn Kiên Chu
Văn Kiên Chu
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
164 cm
60 kg
#06
Võ Huy Toàn
Võ Huy Toàn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
175 cm
65 kg
#08
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
165 cm
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#16
Alex Bruce
Alex Bruce
nước Anh
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
185 cm
75 kg
#39
Hoàng Vũ Samson
Hoàng Vũ Samson
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
34
181 cm
76 kg
#92
Daniel Green
Daniel Green
Jamaica
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
#09
Hồ Tuấn Tài
Hồ Tuấn Tài
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
173 cm
70 kg
  Ho Chi Minh City
Danh hiệu
V-League
2019
Runner-up
V-League 2
2016
Winner

Các truy vấn tìm kiếm phổ biến

hesgoallivestream