Phu Dong HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
» Việt Nam » V-League 2 » Phu Dong » HESGOAL
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Phu Dong Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Phu Dong Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Phu Dong Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Hiện tại không có thông tin có sẵn.
  Phu Dong
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#96
Đình Long Phạm
Đình Long Phạm
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
185 cm
85 kg
#26
Dương Văn Cường
Dương Văn Cường
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
175 cm
68 kg
#01
Lê Quang Đại
Lê Quang Đại
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
178 cm
68 kg
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#05
Duy Bảo Hồ Văn
Duy Bảo Hồ Văn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
175 cm
71 kg
#83
Văn Thủy Nguyễn
Văn Thủy Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
19
177 cm
67 kg
#82
Công Đức Lê
Công Đức Lê
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
174 cm
69 kg
#18
Hồng Quân Phan
Hồng Quân Phan
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
164 cm
58 kg
#02
Viết Lộc Đinh
Viết Lộc Đinh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
174 cm
68 kg
#39
M. Trần
M. Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
#22
Đức Ngô
Đức Ngô
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
178 cm
63 kg
#20
Văn Lương
Văn Lương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#13
Gia Bảo Khổng Minh
Gia Bảo Khổng Minh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
177 cm
70 kg
#12
Văn Thắng Trần
Văn Thắng Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#10
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
170 cm
67 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#43
Vương Trần
Vương Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
168 cm
65 kg
#99
Văn Dũng Ngô
Văn Dũng Ngô
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
172 cm
69 kg
#24
Kỳ Anh Trần
Kỳ Anh Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
18
175 cm
68 kg
#34
Đức Toản Nguyễn
Đức Toản Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
168 cm
62 kg
#30
Long Nhật Bùi
Long Nhật Bùi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
168 cm
60 kg
#92
Vincent Guyenne
Vincent Guyenne
Nước pháp
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
#67
Đình Vũ
Đình Vũ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#07
Thành Tài Ngô
Thành Tài Ngô
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
170 cm
60 kg
#16
Nguyễn Văn Văn
Nguyễn Văn Văn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
#14
Tuan Hiep Nguyen
Tuan Hiep Nguyen
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
#11
Vương Quốc Trung
Vương Quốc Trung
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
173 cm
70 kg
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#09
Anh Thống Bùi
Anh Thống Bùi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
175 cm
67 kg
#08
Việt Sơn Tạ
Việt Sơn Tạ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
18
176 cm
66 kg
#88
Nguyễn Đức Anh Quốc
Nguyễn Đức Anh Quốc
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
168 cm
60 kg
#97
Tiến Anh Trần
Tiến Anh Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
176 cm
66 kg