Phú Thọ HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
» Việt Nam » V-League 2 » Phú Thọ » HESGOAL
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Phú Thọ Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Phú Thọ Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Phú Thọ Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

hesgoallivestream

Hiện tại không có thông tin có sẵn.
  Phú Thọ
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#88
Nhật Trường Nguyễn
Nhật Trường Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
173 cm
62 kg
#23
Đức Trần
Đức Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
176 cm
73 kg
#01
H. Châu
H. Châu
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
186 cm
78 kg
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#04
Anh Quân Bùi
Anh Quân Bùi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
19
172 cm
55 kg
#38
Nguyễn Huỳnh Sang
Nguyễn Huỳnh Sang
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
167 cm
65 kg
#21
Pham Thua Chi
Pham Thua Chi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
#03
Nho Toàn Đinh
Nho Toàn Đinh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
19
170 cm
59 kg
#02
Anh Tuấn Trần
Anh Tuấn Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
18
169 cm
58 kg
#20
Trọng Võ Minh
Trọng Võ Minh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#26
Hải Đức Lê
Hải Đức Lê
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
175 cm
70 kg
#15
Văn Tài Nguyễn
Văn Tài Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
176 cm
68 kg
#13
Trần Như Tân
Trần Như Tân
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
174 cm
60 kg
#06
Bùi Đình Sơn
Bùi Đình Sơn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
168 cm
65 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#95
N. Trương
N. Trương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
176 cm
67 kg
#52
Văn Quốc Phạm
Văn Quốc Phạm
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
169 cm
64 kg
#68
Mạnh Duy Nguyễn
Mạnh Duy Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
175 cm
67 kg
#63
Nhật Trường Hồ
Nhật Trường Hồ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
#00
Anh Tuấn Phạm Vũ
Anh Tuấn Phạm Vũ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
173 cm
62 kg
#51
Sỹ Chinh Ngô
Sỹ Chinh Ngô
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
168 cm
58 kg
#36
Văn Việt Đỗ
Văn Việt Đỗ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
170 cm
60 kg
#12
Quỳnh Đức Nguyễn Văn
Quỳnh Đức Nguyễn Văn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
174 cm
65 kg
#07
Hữu Tuấn Nguyễn
Hữu Tuấn Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
175 cm
63 kg
#24
Thái Học Nguyễn
Thái Học Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
170 cm
62 kg
#17
Hồ Ngọc Thắng
Hồ Ngọc Thắng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
175 cm
64 kg
#09
Nguyễn Thế Dương
Nguyễn Thế Dương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
#08
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#14
Văn Tùng Nguyễn
Văn Tùng Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
#11
Vũ Linh Dương
Vũ Linh Dương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
173 cm
62 kg
#10
V. Nguyễn
V. Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
173 cm
68 kg

Các truy vấn tìm kiếm phổ biến

hesgoallivestream