Quang Nam HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
» Việt Nam » V-League 2 » Quang Nam » HESGOAL
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Quang Nam Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Quang Nam Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Quang Nam Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Hiện tại không có thông tin có sẵn.
  Quang Nam
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#71
Anh Quân Hồ
Anh Quân Hồ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
173 cm
65 kg
#26
Tống Đức An
Tống Đức An
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
180 cm
75 kg
#01
Phí Minh Long
Phí Minh Long
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#39
Phan Đức Lễ
Phan Đức Lễ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
#68
Văn Ngọc Nguyễn
Văn Ngọc Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
176 cm
67 kg
#19
Trần Văn Tâm
Trần Văn Tâm
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
170 cm
64 kg
#88
Phạm Văn Nam
Phạm Văn Nam
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
#45
Duy Kiên Nguyễn
Duy Kiên Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
176 cm
66 kg
#37
Hữu Tuấn Nguyễn
Hữu Tuấn Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
170 cm
66 kg
#22
Trịnh Văn Hà
Trịnh Văn Hà
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
173 cm
63 kg
#16
Mạc Đức Việt Anh
Mạc Đức Việt Anh
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
#15
Nguyễn Văn Toản
Nguyễn Văn Toản
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
176 cm
69 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#66
Trần Văn Bửu
Trần Văn Bửu
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
168 cm
65 kg
#24
Văn Ka Nguyễn
Văn Ka Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
168 cm
66 kg
#98
Thế Hoàng
Thế Hoàng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#77
Cao Xuân Thắng
Cao Xuân Thắng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
167 cm
66 kg
#36
Nguyễn Vũ Hoàng Dương
Nguyễn Vũ Hoàng Dương
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
175 cm
67 kg
#30
Hồ Minh Dĩ
Hồ Minh Dĩ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
#25
V. Nguyễn
V. Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
172 cm
64 kg
#11
V. Nguyễn
V. Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
168 cm
60 kg
#10
Mạch Ngọc Hà
Mạch Ngọc Hà
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
#08
Duc Trung Tran
Duc Trung Tran
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
170 cm
66 kg
#07
Nguyễn Vũ Tín
Nguyễn Vũ Tín
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
175 cm
70 kg
#06
Bùi Văn Hiếu
Bùi Văn Hiếu
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
33
171 cm
58 kg
#05
Lê Thành Phong
Lê Thành Phong
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
176 cm
69 kg
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#20
Phạm Đức Thông
Phạm Đức Thông
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
167 cm
64 kg
#93
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
#29
Ngân Văn Đại
Ngân Văn Đại
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
#18
V. Võ
V. Võ
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
172 cm
63 kg
#09
Hà Minh Tuấn
Hà Minh Tuấn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
178 cm
71 kg
  Quang Nam
Danh hiệu
Vietnamese Cup
2019
Runner-up
V-League
2017
Winner
V-League 2
2013
Winner