Sai Gon HESGOAL LIVESTREAM MIỄN PHÍ
» Việt Nam » V-League » Sai Gon » HESGOAL
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Sai Gon Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Sai Gon Hesgoal livestream miễn phí | Tôi có thể xem ở đâu? (2023)

Sai Gon Livestream và streaming miễn phí trực tuyến trên internet và TV. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Hiện tại không có thông tin có sẵn.
  Sai Gon
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#36
Phạm Văn Phong
Phạm Văn Phong
Việt Nam
21
1890'
0
0
1
0
0
0
0
0
29
180 cm
70 kg
#13
Nguyễn Hoài Anh
Nguyễn Hoài Anh
Việt Nam
03
270'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
#01
Minh Trần
Minh Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
#35
Minh Nguyễn Hoàng
Minh Nguyễn Hoàng
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
183 cm
80 kg
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#14
Văn Nguyễn
Văn Nguyễn
Việt Nam
19
1692'
0
0
3
0
0
4
0
0
0
0
#71
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành
Việt Nam
18
1424'
0
0
3
0
3
6
0
0
31
170 cm
70 kg
#18
Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường
Việt Nam
18
1585'
1
0
2
0
0
3
0
0
30
173 cm
69 kg
#03
Nguyễn Nam Anh
Nguyễn Nam Anh
Việt Nam
14
493'
0
0
1
0
9
3
0
0
29
180 cm
77 kg
#86
Liễu Quang Vinh
Liễu Quang Vinh
Việt Nam
12
1080'
0
0
1
0
0
1
0
0
23
176 cm
70 kg
#95
Rodrigue Nanitelamio
Rodrigue Nanitelamio
Kongo
08
642'
0
0
0
0
0
1
0
0
26
0
0
#16
A. Đoàn
A. Đoàn
Việt Nam
05
295'
0
0
0
0
1
2
0
0
23
185 cm
68 kg
#22
Nguyễn Quốc Long
Nguyễn Quốc Long
Việt Nam
03
171'
0
0
0
0
0
2
0
0
34
170 cm
63 kg
#20
Nguyễn Thanh Thụ
Nguyễn Thanh Thụ
Việt Nam
01
46'
0
0
0
0
0
1
0
0
29
171 cm
65 kg
#15
Văn Trung Dương
Văn Trung Dương
Việt Nam
01
90'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
173 cm
68 kg
#24
Quốc Tuấn Phạm
Quốc Tuấn Phạm
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
178 cm
68 kg
#02
Gia Trần
Gia Trần
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
173 cm
64 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#23
Cao Văn Triền
Cao Văn Triền
Việt Nam
22
1844'
0
0
3
0
2
1
0
0
29
170 cm
62 kg
#39
Huỳnh Tấn Tài
Huỳnh Tấn Tài
Việt Nam
19
1405'
2
0
3
1
3
10
0
0
28
157 cm
64 kg
#73
Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Hồng Sơn
Việt Nam
18
1042'
1
0
1
0
6
7
0
0
22
0
0
#77
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Việt Nam
18
1318'
1
0
0
0
1
12
0
0
26
170 cm
63 kg
#04
Lê Cao Hoài An
Lê Cao Hoài An
Việt Nam
13
865'
0
0
2
0
4
3
0
0
29
177 cm
70 kg
#21
Nicholas Olsen
Nicholas Olsen
Châu Úc
11
990'
5
0
0
0
0
0
0
0
27
175 cm
64 kg
#07
Nguyễn Hoàng Quốc Chí
Nguyễn Hoàng Quốc Chí
Việt Nam
10
442'
1
0
1
0
6
2
0
0
31
169 cm
60 kg
#38
Phạm Công Hiển
Phạm Công Hiển
Việt Nam
10
553'
0
0
0
0
4
1
0
0
30
162 cm
0
#27
Xuân Quý Bùi
Xuân Quý Bùi
Việt Nam
09
540'
0
0
1
0
3
3
0
0
30
170 cm
62 kg
#17
Lâm Thuận
Lâm Thuận
Việt Nam
09
301'
0
0
0
0
5
4
0
0
24
0
0
#08
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
Việt Nam
05
200'
0
0
0
0
2
2
0
0
30
0
0
#26
Anh Tuấn Nguyễn
Anh Tuấn Nguyễn
Việt Nam
01
18'
0
0
0
0
1
0
0
0
21
177 cm
67 kg
#06
Minh Nhất Lê Vương
Minh Nhất Lê Vương
Việt Nam
01
18'
0
0
0
0
1
0
0
0
23
173 cm
64 kg
#00
Ngọc Long Bùi
Ngọc Long Bùi
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
163 cm
55 kg
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#19
Đỗ Merlo
Đỗ Merlo
Argentina
16
874'
6
0
3
0
7
3
0
0
38
188 cm
0
#99
Matheus
Matheus
Brazil
14
1123'
3
0
2
0
2
5
0
0
25
192 cm
85 kg
#28
Hoàng Minh Tuấn
Hoàng Minh Tuấn
Việt Nam
12
434'
0
0
0
0
7
3
0
0
27
177 cm
66 kg
#11
Nguyễn Việt Phong
Nguyễn Việt Phong
Việt Nam
09
134'
0
0
1
0
8
0
0
0
30
178 cm
0
#00
Văn Sơn Nguyễn
Văn Sơn Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
178 cm
74 kg
#00
Ngọc Hậu Nguyễn
Ngọc Hậu Nguyễn
Việt Nam
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
178 cm
69 kg
  Sai Gon
Danh hiệu
V-League 2
2015
Winner
2012
Runner-up