V-League STREAM MIỄN PHÍ
» Việt Nam » V-League » Season 2022 » STREAMING
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

V-League Lịch stream để tìm địa chỉ và thời gian xem tất cả các trận đấu. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Sai Gon
Position 13
Sa 19/11
2
1
Binh Duong
Position 8
Hoang Anh Gia Lai
Position 5
Sa 19/11
1
1
Ha Noi
Position 1
Binh Dinh
Position 3
Sa 19/11
2
1
Ho Chi Minh City
Position 9
Song Lam Nghe An
Position 6
Sa 19/11
2
1
Nam Dinh
Position 11
Hong Linh Ha Tinh
Position 12
Sa 19/11
2
1
FLC Thanh Hoa
Position 7
Viettel
Position 4
Sa 19/11
3
0
Da Nang
Position 10
01.
(01.)
51
+26
47:21
15-06-03
24
02.
(02.)
48
+13
39:26
14-06-04
24
03.
(03.)
47
+15
37:22
14-05-05
24
04.
(04.)
39
+15
29:14
11-06-07
24
05.
(05.)
33
+01
29:28
09-06-09
24
06.
(06.)
32
+02
26:24
07-11-06
24
07.
(07.)
28
+00
27:27
08-04-12
24
08.
(08.)
28
-09
32:41
07-07-10
24
09.
(09.)
25
-11
23:34
06-07-11
24
10.
(10.)
25
-17
18:35
06-07-11
24
11.
(11.)
24
-07
26:33
05-09-10
24
12.
(12.)
23
-12
21:33
06-05-13
24
13.
(13.)
22
-16
26:42
05-07-12
24
Ho Chi Minh City
Position 10
Su 13/11
0
0
Viettel
Position 4
Da Nang
Position 9
Su 13/11
0
1
Binh Dinh
Position 3
FLC Thanh Hoa
Position 6
Su 13/11
2
3
Hoang Anh Gia Lai
Position 7
Hai Phong
Position 2
Su 13/11
4
1
Song Lam Nghe An
Position 5
Nam Dinh
Position 12
Su 13/11
3
0
Sai Gon
Position 13
Ha Noi
Position 1
Su 13/11
2
0
Hong Linh Ha Tinh
Position 11
  V-League ≫ 2022
Người ghi bàn hàng đầu
1
Rimario Gordon
17 Bàn thắng (03 11m)
Rimario Gordon
2
Tuấn Phạm
10 Bàn thắng (00 11m)
Tuấn Phạm
3
Zé Paulo
09 Bàn thắng (02 11m)
Zé Paulo
4.
T. Nguyễn
9 (03)
5.
L. Gonçalves Silva
8 (00)
6.
J. Lynch
8 (00)
7.
P. Madeira Oliveira
8 (00)
8.
J. Almeida Santos
7 (00)
9.
H. Araújo da Silva
7 (00)
10.
G. Cândido Silveira
7 (01)
11.
J. Mpande
7 (01)
12.
V. Nguyễn
7 (00)
13.
V. Phan
7 (00)
14.
S. Merlo
6 (00)
15.
X. Nguyễn
6 (00)
16.
V. Nguyễn
6 (00)
17.
H. Nguyễn
6 (01)
18.
G. Oseni
6 (00)
19.
W. Adão Gomes
5 (00)
20.
R. Bezerra Fernandes
5 (01)
21.
R. Cabral Dias
5 (02)
22.
D. Green
5 (00)
23.
T. Hồ
5 (00)
24.
H. Nguyễn
5 (00)
25.
C. Nguyễn
5 (01)
26.
S. Olaleye
5 (00)
27.
N. Olsen
5 (01)
28.
G. Santos Costa
5 (00)
29.
E. Teofilo Soares
5 (03)
30.
A. Bygrave
4 (00)
  V-League ≫ 2022
Hành vi sai trái
1
Huỳnh Tấn Tài
01 Màu đỏ / 03 Màu vàng
Huỳnh Tấn Tài
2
Bùi Tiến Dũng
00 Màu đỏ / 05 Màu vàng
Bùi Tiến Dũng
3
Đậu Văn Toàn
00 Màu đỏ / 05 Màu vàng
Đậu Văn Toàn
3.
Q. Nguyễn
01/00
4.
K. Hồ
00/05
5.
N. Quế
01/02
6.
G. Sant'Ana Santos
00/05
7.
T. Trương Văn
00/05
8.
N. Võ
00/05
9.
J. Abdumuminov
00/04
10.
J. Almeida Santos
00/04
11.
V. Dương
01/01
12.
V. Đặng
00/04
13.
V. Đinh
01/01
14.
T. Đinh
01/02
15.
D. Đỗ
01/01
16.
T. Đoàn
00/04
17.
R. Gordon
00/04
18.
J. Lynch
01/02
19.
T. Nguyễn
01/01
20.
H. Nguyễn Phong
00/04
21.
M. Phạm
00/04
22.
V. Tô
00/04
23.
V. Trần
01/01
24.
Đ. Trần
01/01
00/04
26.
M. Barbosa Teixeira
00/03
27.
A. Bygrave
00/03
28.
V. Cao
00/03
29.
B. da Silva Estevam
00/03
30.
J. de Oliveira Pinto
00/03

V-League Stream miễn phí trên Hesgoal. Tìm tất cả các kênh streaming ở đâu? (2022)

V-League Lịch stream để tìm địa chỉ và thời gian xem tất cả các trận đấu. Bạn sẽ ngạc nhiên...